ජිම් යන්න විදියක් නෑ ගත්ත සප්ලිමන්ට් එකට මොකද කරන්නෙ ?

ලංකාවෙ ඇති වෙලා තියන කොරෝන තත්වය නිසා ආයෙත් ජිම් වහල හුගක් තැන් වල විශේශයෙන් ගම්පහ දිස්ත්‍රිකයේ නිරෝදායන ඇදිරි නීතිය නිසා සෙල්ලම් කරන්න විදියක් නැහැ. අද එක මල්ලි කෙනෙක් කතා කරල ඇහුව ගත්ත සප්ලිමන්ට් එකට මොකද කරන්නෙ කියලඉතින් හුගක් වැදගත් ප්‍රශ්නයක් එවගේම හුගක් අය දැන් කල්පනා කරන දෙයක් නිසා අපි හිතුව ඒක ගැන පෝස්ට් එකක් දාන්න. …

ජිම් යන්න විදියක් නෑ ගත්ත සප්ලිමන්ට් එකට මොකද කරන්නෙ ? Read More »