ෆිට්නස් කරන අයට අතිශ්යින්ම වැදගත් වෙන මොකද්ද මේ Body Composition Analyzer?

සුබ අලුත් අවුරුද්දක් වේවා ෆිට්නස් පිස්සො හැමෝටම ඉතින් ඔන්න එහෙනම් හැමෝටම තෑගිත් අරන් අපි ආව මේ අවුරුද්දෙ පලවෙනි ෆිට්නස් ලිපිය අරගෙන. ඉතින් හැමෝම සුවෙන් සැපෙන් ඇති කියල හිතනව. අද මාතෘකාව ටිකක් අමුතුයි වගේ නෙ ?ඔව් හැමදාම අලුත් දේවල් ගේන අපි අද ගෙනාව අලුත්ම තොරතුරු සහිත ලිපියක්. එහෙනම් බහිමු පොස්ට් එකට “ශරීර සංයුතිය විශ්ලේෂකය” මොකද්ද යකෝ …

ෆිට්නස් කරන අයට අතිශ්යින්ම වැදගත් වෙන මොකද්ද මේ Body Composition Analyzer? Read More »