ඇග හැදෙන හොදම ප්‍රෝටීන් එක ?

ඔන්න අදත් අපි ආව පිස්සු හැදෙන මාතෘකාවක් අරගෙන හුගක් අය අපෙන් අහපු ප්‍රශ්නයක් තමයි. ඔයා ෆිට්නස් වලට කැමති කෙනෙක් නම් ඔයා අනිවා දැකල ඇති අහල ඇති හොදම ප්‍රෝටීන් එක මොකද්ද කියල කට්ටිය අහනව. ඉතින් අද අපි කතා කරන්න හදන්නෙ ලෝකෙ තියන හොදම ප්‍රෝටීන් එක ගැන. මොකද්ද මේ ලෝකෙ තියන හොදම ප්‍රෝටීන් එක ? සප්ලිමන්ට් එකක් …

ඇග හැදෙන හොදම ප්‍රෝටීන් එක ? Read More »